Her er fylkeskommunens nye millionbil på plass i Steinkjer

Trøndelag fylkeskommune har kjøpt en formerkebil som skal gjøre det enklere, tryggere og billigere å utføre merking av vei.

DU SKAL IKKE SKUE HUNDEN PÅ HÅRENE: Bilen ser kanskje ikke ut som det man forventer av en bil i samme prisklasse, men doningen har en verdi på 2,5 millioner kroner. DU SKAL IKKE SKUE HUNDEN PÅ HÅRENE: Bilen ser kanskje ikke ut som det man forventer av en bil i samme prisklasse, men doningen har en verdi på 2,5 millioner kroner. Foto: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Tidligere har fylkeskommunen kjøpt formerkingstjenesten av Statens vegvesen. En løsning som for øvrig har fungert godt, men denne muligheten vil vi ikke få framover. Som et alternativ til andre aktører ønsker fylkeskommunen å kunne gjøre denne jobben selv, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Egen formerker kjenner regelverket godt og gjør på egen hånd de vurderinger som må gjøres underveis. Formerker er, i tillegg til å utføre formerking, på mange måter byggeleders forlengede arm ute. Ved å kjøpe denne tjenesten eksternt, vil vi ikke få den samme muligheten, forteller teamleder Anne-Grethe Jenssen i pressemeldingen.

Prislapp: 2,5 millioner

Formerking er merkingen man gjør på vei, før man setter permanent merking. Bilen skal merke opp midt- og kantlinjer, som utføres både på nylagte asfaltdekker og i forbindelse med reparasjon av eksisterende veioppmerking.

Investeringen har en verdi på 2,5 millioner kroner, som omfatter selve bilen og påbyggene som kreves av en bil til dette formålet. Den er utstyrt med lasersikte for riktig treff på vegen og kodeskriver for de ulike linjetypene. På sikt skal bilen bidra til å spare både tid og penger.

– Ved å utføre formerking selv, da spesielt for reparasjon av eksisterende vegmerking, er vi mye tryggere på at omfanget/volumet av formerkingen blir innen det som er behov for, sier Jenssen.

Nå ser fylkeskommunen frem til å sette doningen skikkelig i arbeid.

– Vi har gledet oss til å få ta i bruk bilen, og har fått prøvd den på noen vegoppmerkingsprosjekter nå før ferien. Det kommer også flere små og store prosjekter etter ferien, blant annet fv.65 fra Forve bru til Svorkmo, avslutter Jenssen.