– Fiskå vil etablere et anlegg for mottak og foredling av norskprodusert korn, fortrinnsvis regionalt i Trøndelag, skriver Fiskå Mølle i en pressemelding.

Arealet ligger nord for Hotranelva, i tilknytning til eksisterende næringsareal. Deler av arealet er allerede tilrettelagt for industriformål, mens deler av arealet mot Hotranelva vil tilpasses Fiskås næringsformål.

Viktig for miljøet

Norske Skog Skogn er svært tilfredse med å kunne tilby Fiskå et næringsareal på Fiborgtangen. Salget passer inn i vår strategi om å tilby næringsarealer til blå og grønne næringer. I likhet med Norske Skog Skogn er Fiskå en del av den grønne, bærekraftige sirkulærøkonomien. Fiskås etablering vil være et viktig miljøforbedringstiltak og de totale CO2-utslippene rundt kornhåndtering vil reduseres gjennom en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, som vei, bane og båt, forteller Bjørn Einar Ugedal, administrerende direktør ved Norske Skog Skogn.

Trøndelag er et av landets store kornområder. Vi vil med anlegget på Fiborgtangen sikre høy egendekning av norsk korn, som er den største råvaren i vårt kraftfôrsortiment. Det er viktig å sikre bøndene i Trøndelag god avsetning og optimal logistikk for korn som produseres. Fiborgtangen er derfor en ideell lokasjon for et nytt produksjonsanlegg for kraftfôr. Nærheten til E6 og de optimale havnemulighetene vil gi oss en effektiv bil- og båtlogistikk for råvarer og handelsvarer, sier Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle.

Geir Arthur Kalseth, som driver Koa Camping, er glad over at industriplanene i bygda ble skrinlagt. Foto: LEIF ARNE HOLME

Arbeider med å utvikle Fiborgtangen

Norske Skog Skogn har gjennom salg av næringsarealer til Fiskå Mølle fortsatt arbeidet med å utvikle Fiborgtangen til en attraktivt næringsklynge for eksisterende, regionale bedrifter og nyetableringer.

Tidligere har blant annet Biokraft AS, som produserer og selger biogass, etablert seg i næringsparken. Norske Skog Skogn vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge næringsarealer for industrielle aktører og andre som ser synergieffekter med å etablere seg på området. Fiborgtangen har fordelaktig tilgang til havn, jernbane og vei samt tilkoplingsmuligheter til viktig infrastruktur som energi- og vann.

Om Norske Skog Skogn

Norske Skog Skogn har 350 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 400.000 tonn avispapir og 100.000 forbedret avispapir med hovedmarkeder i Norden, sentral-Europa, Storbritannia og Asia.

Om Fiskå Mølle

Konsernet Fiskå Mølle har 120 ansatte og 8 virksomheter geografisk spredt rundt i Sør-Norge. Selskapet omsetter for NOK 1,9 milliarder. Selskapet foredler norsk korn ved møller strategisk plassert i de viktigste kornproduserende områdene i Norge. I tillegg til salg av kraftfor, gjødsel og andre driftsmiddel til landbruket tilbyr Fiskå Mølle rådgivingstjenester til blant annet norske bønder.