Ti år etter terroren er de enige: Samtlige må ta et ansvar for 22. juli-oppgjøret