I slutten av oktober i fjor ble handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren lagt frem, og det ble i statsbudsjettet for 2023 satt av 40 millioner kroner til oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren.

Disse midlene skal nå gå til å ansette 35 personer som skal jobbe med kontroll og tilsyn i Statens vegvesen.

Det melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Norske veier skal være trygge, også som arbeidsplasser for sjåfører. Derfor la i høst regjeringen fram en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Vi fulgte opp med 40 millioner kroner i årets statsbudsjett, og allerede denne våren brukes noen av disse midlene til å ansette 32 nye mennesker som skal styrke kontroll- og tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen. Ytterligere tre stillinger er planlagt. Det er et viktig grep for å få de useriøse aktørene bort fra norske veier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

32 av de 35 nye medarbeiderne skal ansettes i løpet av våren står det, og Statens vegvesen har per i dag ute 18 stillingsutlysninger som kontrollører og tilsynsmedarbeidere flere steder i landet.

Ett av disse stedene er Steinkjer.

– Det haster med å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor er jeg glad for at vi allerede nå har lyst ut stillinger slik at vi kan få styrket kontrollvirksomheten langs veien, sier Nygård.