Jakter allerede to nye rektorer. Nå blir den tredje stillingen utlyst.