Vedtok omstridt fortettingsprosjekt på Nordsia: – På tide å sette spaden i jorda

foto