Da Narve så det spesielle synet på E6, fant han fram kameraet

Foto: NARVE VALSETH NÆSS