Regionrådet stiller seg bak kommunestyrevedtak: – Nortura kan ikke delvis flagge ut fra regionen