Nå har Veidekke Industri AS signert kontrakten, og skal dermed drifte riksveiene nord i Trøndelag, i alle fall de neste fire årene.

Kontrakten har en verdi på mer enn 230 millioner kroner, og trer i kraft fra 1. september, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

300 kilometer veg

– Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 kilometer veg inkludert cirka 30 kilometer gang- og sykkelveg, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Roar Dypvik i pressemeldinga.

Kontrakten gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Årsaken til det er at E6 Helgeland sør ble realisert gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering, bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Rv. 73 var ikke en del av dette vegprosjektet, ifølge pressemeldinga.

Klimafokus

Ifølge Jomar Sagmo i Veidekke skal man ha fokus på å bruke lokale underentreprenører i prosessen.

– Vi etterstreber å bruke lokale underentreprenører i hele kontrakten som har tilhold rundt sin rode, noe vi har lyktes med her. Vi har underentreprenører fra Steinkjer, Snåsa, Grong, Harran, Namsskogan og Hattfjelldal, sier han.

Også klima blir tatt hensyn til, ifølge pressemeldinga.

– Statens vegvesen legger opp til et samarbeid med driftsentreprenørene for å få ned klimautslippene i driften av riksvegene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Dypvik.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, legger divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold til i pressemeldinga.