Denne gata skal stenges og feies – resten av byen kan ta flere uker

foto