Ordførere jaktet leder. Nå har hun fått stillingen.

foto