Nå åpnes 3,8 kilometer med gang- og sykkelvei i Inderøy