Ungdommer har tatt initiativet. Nå vil de ha med seg flere

foto