Kommunen sparte flere millioner på streiken, men kun én million settes nå av til barna

foto