Onsdagens snittpris per kWh er 43,5 øre høyere enn tirsdag og 1,029 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen onsdag på 1,54 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 41,4 øre høyere enn tirsdag og 1,34 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,14 kroner.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,54 kroner, dekkes 76,2 øre.

Minsteprisen blir på 84,1 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.