Denne ble overdratt for 5,48 millioner. Disse eiendommene har skiftet eiere denne uka.