Sist oppdatert:

Arbeidet starter klokken 07 mandag 28. juni, og vil pågå i en måned. I hele anleggsperioden må tunnelen stenges for trafikk, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Det vil bli skiltet omkjøring for E6-trafikken fra sør ved rundkjøringen før Måsørbrua og over Figga bru ved Sannan.

– Trafikkavviklingen vil overvåkes under hele anleggsperioden, for å sikre at trafikantene blir ivaretatt på best mulig måte. Trafikkvakter benyttes hvis det skulle bli behov, sier byggeleder Trine Våbenø i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Har prøvd to ganger før

Mens Måsørtunnelen er stengt for trafikk, vil Statens vegvesens entreprenør Consolvo tette lekkasjer i tunnelen.

Det har vært problemer med utette fuger og innsig av grunnvann. Det er gjort flere utbedringer, men problemene har vedvart. Lekkasjen dypest i tunnelen er stadig et problem, og i februar i år måtte tunnelen nok en gang stenges da vannet inne i tunnelen frøs til is.

– Vi har to ganger tidligere forsøkt å utbedre problemet med lekkasje i Måsørtunnelen, og håper vi denne gangen får stoppet vanninntrengingen permanent, sier Våbenø.

Arbeidet i tunnelen vil blant annet bestå av injisering i gummifugene, fresing av asfalt, montering og demontering av stillas og asfaltering. Bruk av stillas inne i tunnelen gjør at den må stenges under hele anleggsperioden.

– Vi må gjøre vedlikeholdsarbeidet nå på sommerstid for å få et best mulig resultat, sier Våbenø.

Publisert: Sist oppdatert: