Steinkjerselskap økte inntektene med 11 millioner

foto