Steinkjer vokser for første gang på lenge. Disse seks grafene viser hva som skjer.

foto