Flytter kontor ut fra Steinkjer – tre ansatte blir med