Kjøring i utmark har eksplodert. Nå vil kommunen ta grep.