Rykket ut etter melding om røyk i industribygg

foto