Medier24: Trønder-Avisa med i kjøp av trøndersk lokalavis

foto