E6 på strekningen Ranheim – Værnes, som har vært stengt etter jordskredet på anlegget til Nye Veier AS onsdag, kan ikke åpnes igjen før tunnelen kan sikkerhetsgodkjennes, melder Statens vegvesen sent søndag kveld.

Nye Veier har tidligere opplyst at veien ville åpne søndag.

I pressemeldingen påpeker Statens vegvesen at de er ansvarlig tunnelforvalter.

«Vi kan foreløpig ikke garantere at sikkerhetssystemene som skal ivareta trafikantene ved eventuelle hendelser i tunnelen vil fungere tilfredsstillende. Det jobbes intensivt med dette. Åpning av tunnelen må derfor utsettes inntil dette er i orden», heter det i pressemeldingen.