Selv etter alt de siste to årene, smitter sykdommen fortsatt

foto