Flere ringte 110 da de så røyken. Her ser du hva som skjedde.