Fraråder å kjøre to veier - kan bli stengt på kort varsel