Etterlyser flere til spesielt oppdrag: – Mange er engstelige, spente og på tuppa når de kommer