Styrer mot 14 mill. i minus – stiller spørsmål ved lovligheten