Skoleleder i strupen på flertallets forslag: – Merker jeg blir provosert

foto