Flere søker fritak fra eiendomsskatten – kommunedirektøren vil avslå én av dem