Seks skoler kan bli lagt ned – dette er forslaget

foto