Hun har noe å fortelle fra fjellet: – Prøver å si noe om naturens styrke og sårbarhet

foto