Her øves det på skrekkscenarioet på Mære: – Dette er helt klart en alvorlig trussel

foto