Fosen-samene vant stort i Høyesterett

De tre avgjørelsen først og fremst gjelder, de tre andelseierne i driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke, Leif Arne Jåma, John Kristian Jåma og Tom Mathias Jåma. Foto: Kim Nygård