Ruteknusing på ungdomsskolen og mulig voldshendelse i natt