Nå har også Kvam barnehage søkt om å bli overtatt av kommunen, og dermed avvikle den private drifta.

1. september leverte bestyrer Inger Grete Haugen søknaden til kommunen.

– Bakgrunnen for at vi nå søker om kommunal virksomhetsoverdragelse, er at barnehagen over flere år har stått i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg til drift og lønn av personalet, har barnehagen, etter oppussingen i 2015, betjent og nedbetalt på byggelån, heter det i søknaden.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Stort, rødt tall

Kvam er ikke den eneste barnehagen som har ønsket å gå denne veien. I 2020 så også Follafoss barnehage seg nødt til å be om å bli kommunal, da budsjettene ikke gikk rundt.

For Kvam barnehages del var årsresultatet på minus 98.472 kroner i 2020.

– Når det enstemmige årsmøtet i barnehagen nå ber kommunen om å overta driften av bygdas barnehage, så er det med utgangspunkt i, og erkjennelsen av, at det er krevende å ta vare på kompetanse for å sikre et godt barnehagetilbud i bygda, noe foreldregruppa mener er avgjørende for å bygdas framtid – både for å være attraktiv for småbarnsfamilier og for å bygge identitet hos barna, heter det i søknaden.

Barnehagen prøvde å slå seg sammen med Følling barnehage, men her klarte man ikke å bli enige om hvor en felles barnehage skulle ligge.

– Det ble tidlig klart at skulle en sammenslåing ha noe for seg økonomisk, så måtte barnehagene samlokaliseres. Det ble funnet mange positive faktorer som talte for sammenslåing, men diskusjonen omkring geografisk beliggenhet av en felles barnehage ble for utfordrende og vanskelig å komme til enighet om, skriver Kvam-ledelsen i søknaden.

Håper barnehagen vil leve videre

Nå håper bestyrer Haugen, og styreleder Heidi Kinderås, at det vil fortsette å være barnehage i grenda.

– Vi håper kommunen ser betydningen av å ha en barnehage i Kvam. Kvam barnehage er en av barnehagene som ligger lengst fra Steinkjer sentrum og har barn som bor enda lengre unna sentrum som nedslagsfelt. Dersom kommunen ikke ser for seg å kunne videreføre driften av barnehagen, vil vi etter all sannsynlighet måtte avvikle driften i Kvam barnehage fra 01.01.2022.