Hundrevis av tamrein, sau og elg ihjelkjørt det siste tiåret. Nå tas det grep.