Rykket ut til containerbrann – fire har pustet inn røyk

foto