Mistenkte biltyver innlagt på sykehus – politiet jobber med oversikt