Dette var lovnadene da Verran slo seg sammen med Steinkjer