Sjokkert over Miljøpartiets settefisk-ja. – Uforståelig

Finn Rossing i Rødt er ikke nådig overfor MDGs ja til settefiskanlegg i Malm. Finn Rossing i Rødt er ikke nådig overfor MDGs ja til settefiskanlegg i Malm. Foto: Rødt