I august endrer kollektivtilbudet seg dramatisk: – Tror det bare er å forberede seg på telefoner fra Vellamelen