Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sender hvert år et brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger kommende år. Anmodningen er basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over forventet behov for bosetting i 2022, skriver IMDi i en pressemelding.

Direktoratets kommuneoversikt viser at Steinkjer og Inderøy er bedt om å bosette henholdsvis 35 og 22 flyktninger i kalenderåret 2022.

Det er IMDi, som i samråd med KS og etter innspill fra fylkeskommunene bestemmer fordelingen av flyktningene. Prognosene for bosettingsbehovet varier derimot stort, og det kan fort komme endringer i antallet.

– Arbeidet med overføringsflyktninger påvirkes av størrelsen på kvoten og reiserestriksjoner. I tillegg kommer den uoversiktlige situasjonen i Afghanistan og andre konfliktområder. Dette er faktorer som kan komme til å påvirke neste års behov for bosetting av flyktninger, sier Libe Rieber-Mohn.

Anmodningen fra IMDi kommer med forbehold. Det endelige tallet overføringsflyktninger blir først vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. Anmodningen kommer i forkant for å imøtegå kommunenes behov for budsjettbehandling og planlegging.