Mens Steinkjer sliter med rekruttering, finnes det mange høyt utdannede som ikke får jobb

foto