Steinkjers nabokommune jakter tilflyttere – vil senke eiendomsskatten