De jakter ny person til spennende lederstilling. Disse 23 søkte.