Kulturhuset legges ut på det åpne markedet: – Blir spennende å se

foto