Ragnhild kjøpte bygård: – Vi har litt planer fremover