Det skjer i dag, tirsdag, ettermiddag. Det er nå satt opp et fareskilt, med underskilt bærende teksten «Ulykkespunkt» før brua.

– I løpet av maks 2-3 dager vil vi også merke i vegbanen. Det blir tegnet inn sykler i området hvor det er trygt å sykle 3 stykk med en avstand på 50 meter, og 3 sykler med strek over i kjørebanen med 50 meter i mellom, skriver fylkesdirektør for Veg, Eva Solvi i en e-post.

– Vi vil avvente ytterlige sikringstiltak med plate til vi har en god nok løsning. Arbeidet vil bli prioritert over ferien, skriver Solvi.